การค้าต่างประเทศของจีนเริ่มต้นดีในปีนี้

0 Comments

ข้อมูลอย่างเป็นทางการของกระทรวงศุลกากรจีน หรือ จีเอซีซี (General Administration of Customs of China : GACC) เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ แสดงให้เห็นว่า ทั้งการส่งออกและการนำเข้าของจีน ยังคงเติบโตด้วยตัวเลข 2 หลัก ในช่วงระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ. ของปีนี้ โดยสูงขึ้น 13.6% และ 12.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

เมื่อคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการค้าต่างประเทศของจีนทั้งหมด อยู่ที่ 973,450 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2565 สูงขึ้น 15.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว