แอฟริกาใต้พัฒนาวัคซีนโควิด โดยใช้ข้อมูลสาธารณะของโมเดอร์นา

0 Comments

บริษัทแอฟริเจน ไบโอโลจิกส์ ในเมืองเคปทาวน์ เริ่มการใช้ลำดับพันธุกรรมพื้นฐานของเชื้อไวรัสโคโรนา ที่บริษัทโมเดอร์นาเผยแพร่บนฐานข้อมูลสาธารณะ เพื่อผลิตวัคซีนโควิด-19 ในแบบของตัวเอง และเตรียมทดสอบกับมนุษย์ก่อนสิ้นปีนี้

นอกเหนือจากวัคซีนของแอฟริเจนจะเป็นวัคซีนโควิด-19 ตัวแรก ที่ผลิตในทวีปแอฟริกา และเป็นวัคซีนโควิด-19 แบบเอ็มอาร์เอ็นเอ รายการแรกของโลก ซึ่งผลิตโดยไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาต และความช่วยเหลือจากเจ้าของสูตรหรือผู้คิดค้น นั่นคือ โมเดอร์นา และ ไบโอแวค ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านวัคซีนของแอฟริกาใต้ จะเป็นผู้ผลิตวัคซีนแห่งแรก ที่จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากแอฟริเจน

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) คัดเลือกบริษัทหลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือแอฟริเจน ให้ร่วมโครงการนำร่องสำหรับกลุ่มประเทศฐานะยากจน และมีรายได้ปานกลาง ในการผลิตวัคซีนโควิด-19 ได้เอง หลังผู้พัฒนาและผลิตวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอรายใหญ่ที่สุดของโลก ณ ปัจจุบัน คือ ไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค และโมเดอร์นา ยังคงปฏิเสธถ่ายทอดเทคโนโลยีและความชำนาญเชิงลึก ให้แก่ดับเบิลยูเอชโอ

ขณะที่โมเดอร์นายังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการ ต่อความคืบหน้าด้านการพัฒนาวัคซีนของแอฟริเจน อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้น โมเดอร์นาประกาศแผนก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนในทวีปแอฟริกา หลังได้รับแรงกดดันอย่างหนักจากดับเบิลยูเอชโอและนานาประเทศ แต่โครงการดังกล่าว “ยังอีกยาวไกล”